Logo firmowe
Wersja:

Informacje podstawoweInformacje podstawowe


Do niedawna firmy zatrudniające pracowników na stanowiskach komputerowych należały do rzadkości. Samo wyposażenie firmy w komputery było przejawem jej luksusu. Dzisiaj natomiast praca przy pomocy komputerów jest nieodłącznym elementem rzeczywistości, a szeroki zakres funkcjonalności dostępnego oprogramowania oraz internetu spowodował, iż wykonywanie jej stało się możliwe również poza granicami firmy.

Co to jest telepraca?


Jack Nilles (pionier telepracy) telepracą nazywa każdą formę zastąpienia dojazdów związanych z pracą przez technologie informatyczne (takie jak telekomunikacja i komputery). Zatem telepraca jest pracą wykonywaną przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych jak i telekomunikacyjnych z dala od siedziby firmy, do której dostarcza się jej efekty. Firma Cisco System przygotowała prezentację przybliżającą zagadnienie telepracy.

Program monitorujący stanowiska, kontrola obecności, telepraca

Najnowszy produkt Sokaris Telepraca wspiera zarządzanie pracownikami na stanowiskach komputerowych w firmie jak i poza jej siedzibą. Dane gromadzone przez system dostarczają cennych informacji dotyczących sposobu pracy telepracowników, ich wydajności oraz zaangażowania. System CPT może być również  niezbędnym narzędziem przy zabezpieczaniu poufnych danych firmowych.Sokaris Telepraca poprzez szereg raportów daje obraz rzeczywistego czasu, w jakim telepracownik wykonywał zleconą pracę oraz jakie aplikacje były wykorzystane do jej realizacji. System gromadzi informacje o aktywności pracownika, czyli o czasie wykorzystywania komputera do pracy.

Główna strona firmy SOKARIS
SOKARIS Copyright© 1996-2016 SOKARIS. All rights reserved.
Webmaster